Uw tuinontwerp tijdens de Corona-crisis

door | 23 maart 2020 | Actueel

Het is volop lente en ik doe mijn uiterste best zoveel mogelijk mensen te helpen.

In verband met het Corona-virus is helaas minder persoonlijk contact mogelijk. Gelukkig is met hulp van digitale hulpmiddelen en telefoon heel veel nog wèl mogelijk.

Interesse/kennismaking

  • Het eerste contact verloopt bij voorkeur via het contactformulier. Omschrijf zo duidelijk mogelijk uw vraag.
  • Na telefonisch contact of een reactie per e-mail, is het mogelijk, met behulp van foto’s van de tuin en een volledige beschrijving van de wensen, een offerte of indicatie van de kosten te ontvangen.

Verloop van het project

  • Het inmeten van een tuin kan als gebruikelijk plaatsvinden, mits de tuin vrij toegankelijk is en het niet nodig is om door het huis te lopen. Bij het inmeten is contact met de opdrachtgever niet nodig en wordt dit zoveel mogelijk vermeden.
  • Tijdens het ontwerpproces kan afstemming via e-mail of telefoon plaatsvinden. Er vindt geen persoonlijke afstemming aan de keukentafel plaats.
  • Afstemming van een schetsontwerp / beplantingsadvies / beplantingsplan kan telefonisch plaatsvinden. Ik bereid een presentatie voor, die we telefonisch bespreken.
  • Afstemming van een werktekening vindt, als gebruikelijk, per e-mail/digitaal bestand plaats.
  • Een definitief ontwerp of advies kan als digitaal bestand of per post worden verstuurd.
  • In bepaalde gevallen is afstemming buiten wel mogelijk, mits bij goede gezondheid, met inachtneming van meer(!) dan 1,5 meter afstand en bij voorkeur met 1 persoon, tenzij het RIVM strengere maatregelen stelt.

Tot nu toe is de aangepaste wijze van afstemming zeer positief verlopen. Als de opdrachtgever wel persoonlijk contact wenst, zullen de werkzaamheden worden doorgeschoven naar een later moment.